Вазни

Вазни
Искусни раце на италијанските стакло производители, со стари традиции и долгогодишно искуство, се гаранција дека сите стаклени вазни со бренд VIDIVI даваат стил на вашата маса и нагласуваат убавината на секој цвет.

Категории