Ваги

 Ваги
Фитнесот е важен дел животот, сега веќе може да оди на повисоко ниво. Вагата LAICA за лична тежина овозможува да пратите што точно се случува со Вашето тело. Вагата е медицински одобрена, со голема точност се мерат килограми, а некои модели се опремени со аналитиза за содржината на масти и вода и одредување на вкупен метаболизам.
  Веќе сте подготвени да ги пратите прецизно резултатите постигнати внатре или надвор од спортската сала.

Категории